oh my dear!

Robert + me – 2014

Daar waar we begonnen zijn, zullen we in alle waarschijnlijkheid eindigen. Vrienden die als verwanten voelen, het contact omarmen en er voor elkaar willen zijn. Er was altijd al een herkenbaarheid in de manier waarop we het leven wilden inrichten, de zaken die ons bezig hielden en de behoeften die er waren. Waarom de vonk oversloeg zo snel nadat jij je liefde los hebt moeten laten, kan ik niet verklaren.

[read more=”Read more” less=”Read less”]

Dat loslaten heb jij na drie jaar nog steeds niet helemaal afgerond en heeft me dikwijls de adem ontnomen. Jij staat met één been in het verleden en de ander in deze situatie die voor ons beide vreemd is. Na zo lang vrienden te zijn geweest is van de één op de andere dag mijn kijk op jou veranderd. Betekent een aanraking meer dan een geruststellend of bevestigend gebaar. Is er een voelbare tinteling, een warme hartstocht, een overgave in vertrouwen, een gewenste versmelting, een liefdevolle ontroering, een intieme connectie, een aangewakkerde nieuwsgierigheid, een gevoel van openbaring en een onvermijdelijke groei, bij ons beide. Ik koesterde dit, verlangde hiernaar al voor zo lang, klampte me er aan vast en maakte daarmee de grootste fout. Ik ontnam jou daarmee jouw ademruimte, de tijd om op een manier die bij jou past en in je eigen tempo het verleden een plaats te geven.

Toch heb ik het nodig en dit voel ik heel sterk nu we niet meer verbonden zijn op die manier, dat ik schoon kan instijgen in wat ik voel als de belangrijkste connectie in mijn leven. De verbondenheid met die ene persoon, die ik dichtbij laat, mijn warmte geef, de kern van mijn wezen laat zien, in vertrouwen neem, mee samen leef en me mee wil vermeerderen, een nieuw gezin vormen overstijgt gevoelsmatig voor mij al het andere. Deze persoon is zo nauw verbonden met mijn persoonlijke groei, dat ik het nodig heb op dat gebied de enige te zijn, de meest beminde en allerliefste. Geen gedeelde plaatsen, want daarvoor is het zo breekbaar. Relaties zijn al ingewikkeld genoeg doordat je wilt samenvoegen wat voorheen apart van elkaar heeft bestaan en dit bij voorkeur op een liefdevolle en harmonieuze wijze.

Dus daar zijn we dan. Tot jouw verleden heb ik nog een afscheid toegevoegd, het afscheid met mij als die persoon die alles met je wilde delen. De transformatie heeft geleid tot rust, persoonlijke vrijheid, minder verdriet en krampachtigheid ten opzichte van een niet vertrouwde situatie. Dit heeft geresulteerd in een groter gevoel van liefde voor iedereen om mij heen inclusief jou. De verandering gaat ons waarschijnlijk brengen waar we begonnen zijn. Vrienden die nu meer dan ooit als verwanten voelen, het contact omarmen en er voor elkaar willen zijn. [/read]