About you + ME

Can i show you how beautiful you are? How connected we can be in a single moment and how this defines you as much as me?

foto Xandra de Vries - VLOT

ME, that is Xandra de Vries

artist | graphic designer

Ik ben een jonge vrouw, einde dertig, woon sinds kort weer op mezelf en ben al mijn hele leven op zoek. Op zoek naar wie ik werkelijk ben. Op zoek naar harmonie, naar liefde, connectie en betekenis. Op zoek naar de ware aard van het bestaan… Voorheen dacht ik mijzelf te vinden bij anderen, door te imiteren, kopiëren, aan te passen en in te voegen. Tegenwoordig ben ik veel meer in staat mezelf goed te zien en bij mezelf te blijven, in de aanblik van de ander, met de spiegel die me wordt voorgehouden. De kracht die ik bezit en liefde die ik voel zijn langzaamaan voor mijzelf zichtbaar geworden, waardoor de connectie die ik tegenwoordig aanga, door mij veel sterker beleefd wordt. Door nieuwsgierigheid gedreven en een sterke behoefte contact te hebben met de wereld om me heen, ben ik bij anderen, ook bij jou op zoek naar die kracht en liefde. Bij iedere persoon neemt dit namelijk een andere vorm aan, uit zich deze levensenergie op een andere manier. Mijzelf echt goed kennen, is pas mogelijk als ik het kan afzetten tegen, vergelijken met de ander. Ieder ander. Ik zou daarom een moment met jou willen delen, een uniek moment, waarin we de kans krijgen elkaar te leren kennen. Waarin ik vooral de kans krijg jou te zien voor wie je bent (en daardoor ook mijzelf) Dit moment, deze ervaring, dat stukje van jou dat zo persoonlijk is en waar ik voor even dichtbij mag komen, wil ik vastleggen in een kunstwerk. …[read more=”Read more” less=”Read less”]

Ik heb er een half leven over gedaan om me te beseffen hoe belangrijk het is om te putten uit de kracht die in je zit, om te erkennen waar je talenten liggen en deze aan te wenden. De creativiteit die ik inzet komt voort uit een behoefte een vertaalslag te maken van de ervaringen, emoties, die zich maar moeilijk laten uitdrukken in een gesprek. Ik werk zeer intuïtief en probeer zo weinig mogelijk kaders op te zetten, zodat ik me vrij kan bewegen en de ruimte heb het moment daadwerkelijk te ervaren zoals het zich voordoet en niet zoals ik het ingericht heb. De beelden die ik maak krijgen daardoor een bepaalde symboliek mee, die ontstaat door de interactie met de persoon met wie ik het moment beleef. Het is een moment uit de tijd van jou, van de ander, die ik kort vastgrijp, probeer te begrijpen, doorvoelen, eigen maken, herkennen en de vorm die ik daarvoor gebruik is beeldend. Het beeld zal iets van jou, die ander, laten zien, maar ook zeker iets van mij dat met dat aspect in jou, in die ander, correspondeert of ageert. Voor mij is ieder moment een bevestiging van mijn zijn, doordat ik jouw zijn zo helder zie en mag ervaren. You+Me is daardoor een bijzonder project geworden, die niet alleen een kunstzinnige insteek heeft, maar ook een filosofische en spirituele. Ik hoop in aanraking te mogen komen met jou, dat unieke moment samen te beleven, zodat ik voor jou een speciaal beeld kan maken met een bijzondere betekenis en tegelijkertijd door jou mezelf nog beter mag leren kennen. Andersom kan de werking hetzelfde zijn, als dat is wat jij eruit wilt halen. [/read]

CONCEPT + me

Do parallel universes exist and do you live in mine and I in yours?

Are we connected                                                      through our junk DNA?

my hypothesis

‘Junk DNA’ – 2012, 75 x 300 cm

Na jaren op een dwaalspoor te hebben gezeten, ben ik op 26 jarige leeftijd met een studie begonnen die paste bij de persoon die ik ben, namelijk ‘beeldende kunst en vormgeving’. In het vierde jaar heb ik me voor mijn afstudeerwerk gericht op een vraagstuk dat me al tijden bezig hield. Is what you see, really what you get? Of gaat er een wereld aan mogelijkheden schuil achter de chronologie van het leven en de manier waarop wij ruimte en tijd ervaren. Het leven zoals die van mij verliep, mijn trage tempo, mijn wispelturigheid en twijfel, maakten dat ik lang niet al mijn dromen zou kunnen waarmaken. Dat ik eenvoudig tekort aan tijd zou hebben. Was het mogelijk dat een andere versie van mij in een parallelle wereld de draad oppakte, daar waar ik hem moest laten vallen? Besta ik in talloze varianten in net zo veel dimensies en komt alles dan toch aan bod? Het vraagstuk heeft me een ingang opgeleverd, die eigenlijk erg voor de hand ligt. Alle gemiste kansen en ervaringen worden geleefd, beleefd door alle andere mensen op deze aarde. Ieder van ons slaat een andere richting in en allen tesamen leven wij het hele scala aan mogelijke momenten. Dit zette me aan te denken, dat we eigenlijk een collectief zijn en we allemaal tot dezelfde bron behoren. Op die manier delen we de ervaringen en hoeft niemand ook maar iets te missen. We zijn op elkaar aangesloten, maken allemaal deel uit van hetzelfde geheel, maar hebben dit niet door. Jij beleefd dus de momenten die ik moet missen en andersom. Wij bevinden ons allemaal stuk voor stuk in elkaars parallelle dimensie. [read more=”Read more” less=”Read less”]

Hoe zijn we dan op elkaar aangesloten? Ik heb hier veel onderzoek naar gedaan, vanuit alle windrichtingen. Spiritueel is er een eenvoudige ingang en wordt in tal van boeken geschreven dat we deel uitmaken van een geheel, het totale zijn, waar alles bij elkaar komt. De opsplitsing van zielen zorgt ervoor dat er ervaring opgedaan kan worden, vergelijkingen gemaakt. Ik begrijp dat ik blank ben, omdat ik zie dat mijn buurman donker is. Ik kan een ervaring beleven, begrijpen omdat ik het kan afzetten tegen iets anders. Het opsplitsen van dit grote geheel heeft dus als functie alle aspecten van zichzelf te kunnen ervaren. De kwantum mechanica heeft het over een veld, waarin alles samen komt, waarin we verbonden zijn met elkaar. In de literatuur ben ik op zoveel manieren deze eenheid tegen gekomen, van waaruit alles zijn oorsprong vindt en waar alles uiteindelijk weer bij elkaar komt. Een collectief bewustzijn, waar ook op in getapt kan worden, als we de mediums en spiritueel begaafden kunnen geloven. Heel lange tijd heeft het grootste gedeelte van ons DNA wetenschappers voor een raadsel gesteld. Dit zogenaamde junk DNA zou geen functie hebben, werd beweerd. Hiernaar worden steeds meer onderzoeken gedaan en er worden patronen gevonden die suggereren dat er sprake is van communicatie via dit DNA, een repetitieve code die lijkt op taal. Een patroon die in ieder van onze cellen ligt opgeslagen en misschien wel als een transmitter kan functioneren. Wellicht nog niet goed afgesteld? Deze dna- streng, die drie meter lang is en in iedere cel verborgen ligt, strekt zich ook uit als hemellichaam vlak bij de melkweg en komt als vorm in tal van natuurverschijnselen voor. Het is universeel, deze spiraal vorm. Wat mij ertoe aangezet heeft om deze DNA streng als ruggengraat te laten functioneren in mijn beeldend afstudeerwerk.

12 goede vrienden van mij zijn representatief voor alle mensen op aarde in mijn werk. Ik heb ze gevraagd naar een feest te komen, die ik zou organiseren. Twee weken van te voren heb ik ieder van hen thuis opgezocht en gevraagd tijdens een portretopname van hen vooruit te denken aan het feest dat gaat komen. Op het feest zelf heb ik iedereen geportretteerd en daarna heb ik ze ook stuk voor stuk weer opgezocht en gevraagd zich het feest te herinneren, terwijl ik de foto schoot. De foto’s van ervoor heb ik samengevoegd in Photoshop, de foto’s van het feest zelf heb ik samengebracht en ook die van erna zijn over elkaar heen gelegd in transparantie. Drie momenten in de tijd, waarin verschillende locatie zijn samengebracht door één gedachte. Deze momenten zijn weer aan elkaar verbonden door het DNA dat erdoor heen slingert als licht. We zijn allen één, over de grenzen van tijd en ruimte heen, is de uiteindelijke gedachte. Wij kunnen elkaar liefhebben, begrijpen, conflicten aangaan, met elkaar spelen, blij zijn, praten, werken, leven en doen dit constant met de ander als spiegel van jezelf. Je kent jezelf, omdat je weet wie je ten opzichte van die ander bent. Ik zal nooit weten waar het junk DNA precies goed voor is, maar in dit geval staat het symbool voor de connectie, de verbondenheid. Wij zijn allemaal één, You+Me=ALL, EVERYTHING at ONCE, the WHOLE, the ESSENCE, the ALPHA and OMEGA, GOD (ALLAH etc), the UNIVERSE, INFINITY [/read]