Original design 3D animated logo

by Robert Dupper (image above)

Global Breakthrough Energy Movement

Voor het Tesla Museum in Kroatië moest er een plat ontwerp gemaakt worden van het reeds bestaande logo. Gegraveerd in een tegel is deze nu opgenomen in een wand van het gebouw.

De initiafnemers en organisators van GlobalBEM, Jeroen van Straaten en Robert Dupper, houden zich bezig met informatievoorziening omtrent energie op duurzame wijze gegenereert. Hun grote inspirator is Nicola Tesla, waaraan ze de eerste BREAKTHROUGH ENERGY conferentie in Hilversum in 2012 ook aan opgedragen hebben.

Voor meer informatie, zie www.globalBEM.com